Flugfiske

Tycker du om att fiska? Många människor brukar börja med att meta när de först provar på att fiska, det innebär att man har ett relativt enkelt fiskespö och en slak lina. Det är lätt att lära sig att meta, i princip behöver man bara ställa sig vid ett vattendrag och lägga i betet i vattnet. Om man känner att man har fått mersmak och vill lära sig andra metoder finns det flera andra sätt man kan fiska på, bland annat flugfiske. Det är alltid roligt att prova på något nytt och inom fiskevärlden är flugfiske helt annorlunda från de vanligaste typerna av fiske. Att fiska med hjälp av flugor innebär en större utmaning än att till exempel meta, något som många fiskare uppskattar.

Vid flugfiske är draget viktigt

Flugfiske och tekniken

Känner dig ivrig och vill komma igång med ditt flugfiske nu på en gång? Innan du inleder din kommande karriär som flugfiskare är det viktigt att veta att det är en del saker som kan vara bra att känna till när det gäller denna typ av fiske. När det handlar om vanligt metande krävs inga förkunskaper, men om du ska ge dig på den här sortens fiske krävs lite arbete först. För det första har valet av utrustning stor betydelse när det kommer till flugfiske. Man behöver ha en särskild lina som har den rätta vikten, man bör investera i en rulle som låter linan löpa ut på ett smidigt sätt och framförallt ska man inte snåla när det gäller att skaffa rätt slags bete. Här kan du köpa din flugfiskeutrustning till bra priser.

Som man hör på namnet handlar flugfiske mycket om just flugor. Förr i tiden fiskade man ibland genom att använda sig av levande sländor som skulle locka till fiskarna. Man ville att fiskarna skulle hoppa upp över ytan och försöka äta sländan men då istället krokas fast på fiskarens bete. Detta var en ganska krånglig metod eftersom det inte gick att styra som man hade tänkt. Idag ägnar sig några fortfarande åt denna typ av fiske som bär namnet dapping, det kan ungefär översättas till att studsa, något man kunde säga att sländorna gjorde på vattenytan. Senare har man utvecklat denna metod till att istället använda konstgjorda flugor som bete.

Olika typer av flugor

Längst ut på fiskelinan sitter alltid ett bete, vilket inom fiskekretsar kallas för drag. Man vill ha det där för att dölja kroken som förhoppningsvis kommer få fast den tilltänkta fångsten. Olika fiskar reagerar på olika drag, medan vissa fiskarter tycker om blänkande fiskedrag är andra mer lockade av andra modeller. Inom flugfiske använder man sig bara av olika typer av flugor. Förr i tiden kunde man använda sig av riktiga flugor, men idag försöker man snarare efterhärma hur de ser ut och rör sig. Skillnaden är att nutidens flugor är tillverkade av ett konstgjort material. Flugan fäster man längst ut på linan där kroken sitter och sedan kastar man ut linan och väntar.

Vissa flugdrag liknar insekter som har blivit blöta och dött i vattnet. Dessa modeller kallas för våtflugor och har utformats för att försöka imitera just hur dränkta insekter ser ut. Alltså sjunker detta drag långsamt till botten, medan torrflugor rör sig ovanför vattenytan och snarare studsar fram precis som riktiga insekter skulle göra. Om man ägnar sig åt flugfiske är det smart att ha tillgång till båda dessa varianter och testa vilken metod som fungerar bäst för att lura till sig fisken med. Många tycker att det är mer spännande att fiska med torrflugor eftersom man ofta kan se när fiskar rör sig nära ytan och försöker hoppa upp för att fånga betet. Om man ägnar sig åt denna typ av flugfiske är det avgörande att ha fullt fokus hela tiden så man lockar fisken på rätt sätt.

En spännande fiskemetod

Flugfiske är en relativt gammal typ av fiske som har utvecklats och förfinats under årens lopp. Tanken är att man ska försöka imitera fiskarnas naturliga föda, den består till stor del insekter, antingen levande eller döda. Om man vill bli bra på flugfiske så ska man vara beredd på att öva mycket, denna metod ställer nämligen höga krav på sin fiskare. Man måste prova olika drag och framförallt få in bra sving i handleden när man ska kasta ut linan. Ju skickligare man blir, desto enklare är det att lura fisken att nappa på betet.

En stor del av konsten bakom flugfiske handlar om att göra bra kast med linan. Fiskelinan ska vara så lätt att den inte sjunker ner i vattenytan eftersom det kan skrämma iväg fiskarna. Som fiskare bör du försöka härma insekters rörelsemönster så gott du kan, därför kan det vara en god idé att studera dem närmare, detta för att öka chanserna att håva in en stor fångst.