Spön

Sportfiske är något som man ägnar sig åt i stort sett överallt där det finns levande vatten med fisk. Precis som med jakt så är fiske något som tidigare varit en nödvändig del av människans strategi för överlevnad, men som idag är något som man ägnar sig åt för nöje eller för sportens skull. Naturligtvis så fiskas det fortfarande i stor skala för försörjning och överlevnads skull, men denna text kommer att handla om fiske som sport. För att vara mer exakt kommer vi att avhandla spön, alltså det redskap som används inom sportfiske. Det finns fler typer av spön än du trott!

Olika spön för olika fiskar

Spön för mete

Den mest klassiska eller traditionella typen av fiske är mete, vilket man kunnat konstatera är en fisketyp med flera tusen år på nacken. Spön som lämpar sig för mete är sådana som är tillverkade av lätta men hållbara material. Tidigare har metspön nästan uteslutande varit tillverkade av olika lättviktiga träslag, medan moderna metspön oftast tillverkas i lättviktsmetall alternativt kolfiber. Ett modernt metspö är oftast också i så kallat teleskoputförande, vilket innebär att spöets längd enkelt kan anpassas till optimalt läge.

En annan viktig del på spön som är speciellt anpassade för mete är flötet. Med ett flöte som kan flyttas och fixeras på olika ställen på fiskelinan så kan den som metar styra på vilket djup man vill fiska. Eftersom olika typer av fiskar lever på olika djup i sjöar, hav och vattendrag så blir flötet direkt avgörande för vilken sort man lyckas fånga. Flötet är också viktigt för att snabbt se när en fisk nappar, eftersom flötet då rör sig hastigt upp och ner i vattnet (oftast innan man känner fisken i spöet).

Flugfiske och kastfiske

Flugfiske skulle kunna beskrivas som något av fiskesportens Rolls-Royce på så sätt att det är både dyrare, svårare och mer raffinerat än andra discipliner inom fiskesporten. Flugfiske handlar mycket om teknik och det tar inte sällan flera år att bli en skicklig flugfiskare. Tvärtemot vad man kanske skulle kunna tro så är de spön som används i flugfiske ganska tunga i jämförelse med till exempel metspön och dessutom rätt så långa. Själva linan är däremot väldigt lätt för att inte störa kastet och för att man med stor precision ska kunna pricka rätt med ”flugan”.

De spön som används vid kastfiske (även kallats spinnfiske) påminner en del om de som kan ses i händerna på flugfiskare, och det är kanske inte så märkligt. Ett kastspö används ju till viss del på samma sätt som ett spö för flugfiske, förutom att det inte krävs en lika stor precision. Eftersom ett fiskedrag är tyngre än de flugor som används i flugfiske så kan man också tolerera att ett kastspö är utrustat med en betydligt grövre lina. Många kastspön är också, i likhet med metspön, av teleskopmodell.

Spö, lina och bete

Det finns många populära sätt att fiska på och även om man delar in dem grovt efter material eller teknik så förekommer det alltid både geografiska och personliga variationer. Det som man däremot kan konstatera att all typ av sportfiske har gemensamt är de tre komponenterna spön, linor och beten. Den här texten har som tidigare nämnts framförallt fokuserat på spön och de olika varianter som finns av dessa, men att förkovra sig i övriga delar av sportfisket är lika spännande och väl värt mödan. Men nog om att läsa om sportfiske, leta istället upp farfars gamla metspö och bege dig till närmsta brygga!